Kurs SPRZEDAWCA - nauka bezpłatna

Ocena użytkowników:  / 0

kurs

Publiczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
prowadzi nabór na bezpłatny kurs kwalifikacyjny SPRZEDAWCA
Już dzisiaj możesz się zapisać na kurs.
Kształcenie w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego SPRZEDAWCA 522301
Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży
W ramach tej kwalifikacji słuchacze zapoznają się z organizacją pracy jednostek handlu hurtowego i detalicznego, zaopatrzeniem placówek handlowych, przygotowaniem dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów do sprzedaży, organizacją procesu sprzedaży, rozliczeniem sklepu i innych placówek handlowych, kontrolą jakości towarów.
Po ukończeniu kursu słuchacze przystąpią do egzaminu potwierdzające kwalifikację zawodową A.18. Prowadzenie sprzedaży.
Uczestnicy kursów:
- zdobędą nowe kwalifikacje,
- uzupełnią swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
- opanują kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy,
- otrzymają świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego,
- otrzymają świadectwo OKE potwierdzające kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu
w zakresie danej kwalifikacji,
- uzyskają tytuł technika po zdaniu egzaminów dla kwalifikacji zawodowych dla technika (jeżeli posiadają odpowiednie wykształcenie ogólne).
Informacje dotyczące kursów:
- kursy przeznaczone są dla osób powyżej 18 roku życia,
- bezpłatne,
- w systemie zaocznym (piątek, sobota)
- na podbudowie gimnazjum lub/i szkoły podstawowej bądź liceum ogólnokształcącego,
Wymagane dokumenty:
- wypełnienie karty zgłoszeniowej
- dokument potwierdzający poziom wykształcenia
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania kwalifikacji w obrębie zawodu
- kserokopię dowodu tożsamości
- trzy zdjęcia
Organizator zastrzega sobie prawo rozpoczęcia kursu po utworzeniu grupy składającej się z co najmniej 20 osób.

Publiczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw
tel/fax. (82) 576-37-55
www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekrutacja do Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 2016/2017

Ocena użytkowników:  / 0

 

lo

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dla DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Krasnymstawie posiada uprawnienia szkoły publicznej.
NAUKA BEZPŁATNA PRZEZ CAŁY OKRES KSZTAŁCENIA
Naukę w Liceum może kontynuować absolwent zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka rozpoczyna się od 3 semestru, cykl kształcenia trwa 2 lata .
Zajęcia przeznaczone są na przygotowanie słuchacza do uzyskania wykształcenia średniego i matury.
Cykl kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych: nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry (dla absolwentów ZSZ). Plan zajęć jest tak ułożony, by w minimalnym stopniu obciążać naszych słuchaczy i dostosować się do ich potrzeb.
Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele co gwarantuje, że przygotowanie się do nowej matury nie sprawi nikomu problemu.
Rekrutacja:
Do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych kandydat składa w sekretariacie szkoły, następujące dokumenty:
• świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
• 4 zdjęcia,
• ksero dowodu osobistego,
• formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, UP.

Opis kształcenia
Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, może również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Liceum dla dorosłych

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax. (82) 576-37-55

Zapraszamy

Dlaczego wybrać technikum ekonomiczne?

Ocena użytkowników:  / 0

 

 ekon

 

 

Dlaczego wybrać zawód technik ekonomista?

1. Przygotowuje do zawodu, który jest szerokoprofilowy, a to oznacza, że można uzyskać pracę wszędzie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza ( biuro, księgowość, magazyn, obsługa klienta, kasa itp.) oraz w jednostkach budżetowych, finansowych np. banki, firmy ubezpieczeniowe.

 

2. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących typu język polski, matematyka, historia itd.. poznaje się przedmioty zawodowe takie jak: podstawy ekonomii, działalność przedsiębiorstwa, podstawy prawa, ochrona pracy i środowiska, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, marketing, rachunkowość finansowa, język obcy zawodowy w branży ekonomicznej (odróżnia nas to od liceum ogólnokształcącego proponującego kierunek menedżerski lub ekonomiczny,   w którym nie ma przedmiotów zawodowych).

 

 

3. Nauka trwa 4 lata, co można wykorzystać na dokładne zastanowienie się nad wyborem dalszej drogi, tzn. czy rozpocząć studia, czy pracować lub może studiować i pracować.

 

4. Po zakończonej nauce jest się atrakcyjniejszym kandydatem dla przyszłego pracodawcy, ponieważ oprócz wyuczonego zawodu można pochwalić się doświadczeniem zawodowym- dzięki odbytym praktykom, tj. w drugiej (cztery tygodnie) i w trzeciej  klasie (przez dwa tygodnie) w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, np. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w handlowych, w biurach rachunkowych, w bankach,

 

5. Nabywa się praktyczne umiejętności zawodowe, dzięki czemu możemy pomóc rodzicom i znajomym, np.: jak sporządzać dokumenty księgowe, jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów, jak wypełnić deklarację podatkową PIT, VAT 7,  obsługa programów księgowych, możesz pracować w okresie wakacji.

 

6. Poznaje się nowe pojęcia, które później nie brzmią obco jak np. bilans, aktywa, pasywa, majątek trwały, obrotowy, rentowność, płynność itp.

 

7. Uczy jak kształtować swój wizerunek, jak ubrać się do pracy, w podróż służbową, na bankiet, jak prowadzić negocjacje, jak rozwiązywać konflikty w pracy, jak napisać biznes plan.

 

8. W trakcie nauki organizowane są wycieczki do zakładów produkcyjnych, urzędów, banków - co daje możliwość poznania przyszłych miejsc pracy oraz  nabywania umiejętności załatwiania różnych spraw urzędowych.

 

9. Rozwijana jest kreatywność, przedsiębiorczość dzięki pracy w samorządzie uczniowskim i różnych kołach zainteresowań.

 

10. Nauka dostosowana jest do poziomu uczniów – dla wybijających się tworzone są koła zainteresowań poszerzające zakres wiedzy, natomiast dla uczniów słabszych powstają zajęcia wyrównawcze, dzięki czemu uczniowie nie muszą korzystać z korepetycji.

 

11. W drugiej klasie uczniowie technikum ekonomicznego zdają kwalifikację A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, a w klasie IV po I semestrze uczniowie zdają kwalifikację A.36 - Prowadzenie rachunkowości.  Po zdaniu kwalifikacji otrzymują certyfikat w języku angielskim - co może znacznie ułatwić poszukiwanie pracy za granicą w wyuczonym zawodzie.

 

12. Dzięki wiedzy zdobytej w technikum łatwiej jest studiować na uczelniach ekonomicznych, a studenci uzyskują wyższe wyniki w nauce i otrzymują stypendia naukowe.

 

13. Ukończenie technikum Ekonomicznego nie zawęża możliwości studiowania tylko na uczelniach ekonomicznych, można studiować dowolny kierunek, ale mając dyplom technika ekonomisty można równocześnie studiować i pracować zarabiając na swoje utrzymanie lub zaspokojenie własnych przyjemności.

14. Szkoła ciągle się unowocześnia, dostosowuje się do wymogów rynku pracy, uczniowie potrafią obsługiwać programy komputerowe INSERT do prowadzenia rachunkowości informatycznej w firmie.

 

15. Nauczyciele są kompetentni, życzliwi i ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, prowadzą liczne kursy zawodowe, znają pracodawców i często pośredniczą w znalezieniu pracy.

          16. Masz zawód - masz pracę.

Technik mechanik 311504

Ocena użytkowników:  / 0

Kształcenie odbywa się w obrębie 2 kwalifikacji:

Nauka trwa 4 lata w trakcie której nasi uczniowie odbywają zajęcia w procesie kształcenia praktycznego (klasa 2 i 3 w wymiarze 2 razy w tygodniu po 6 i po 5 godzin dziennie) w największych zakładach w powiecie krasnostawskim:

~       ENERGOREMONT

~       MAZUREK METAL

~       WEMAX

~       SPOMASZ

oferujących zatrudnienie dla absolwentów kierunku po skończeniu nauki.

Dodatkowe informacje do pobrania w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Operator Obr Skraw.pdf)Operator Obr Skraw.pdf[ ]1004 kB734 Pobieranie

Więcej artykułów…

Szukaj

Menu użytkownika